Werking

Lidgeld

Het lidgeld, waarvan € 12 per persoon wordt doorgestort naar WSVL vzw voor verzekering en werkingskosten, bedraagt €15 voor het eerste gezinslid en €15 voor elk volgend gezinslid, met een max. van €40 per gezin (enkel voor kinderen onder de 21 Jaar)

Het lidgeld moet jaarlijks tussen 1 oktober en 31 december betaald worden via bankoverschrijving of op onze eigen wandelingen van november

Informatie

Elk gezin ontvangt gratis het driemaandelijks clubblad en 5 maal de WSVL-Info.

Waar wandelen?

Ieder clublid is vrij te wandelen waar, wanneer en hoeveel hij/zij wil. Uiteraard stelt het bestuur het ten zeerste op prijs dat massaal wordt deelgenomen aan de activiteiten en tochten die de club promoot. Regelmatig (zie clubblad) ontvangt u een kalender met de tochten in de ruime omgeving.

Waar en hoe inschrijven?

U volgt de pijlen “Wandeltocht” voor Vlaanderen, “Marche” voor Wallonië. Deze leiden u naar het vertrekpunt. In de vertrekzaal begeeft u zich naar de inschrijvingstafel. Als eerste laat je je lidkaart scannen, vervolgens betaal je het startgeld waarna u een betaalbewijs ontvangt. Dit bewaart u tijdens de wandeling en terugreis naar huis als verzekeringsbewijs en laat u afstempelen op de controleposten.

Wandelboekjes

In de wandelboekjes worden de gewandelde tochten en kilometers vermeld. U laat deze na het wandelen afstempelen, meestal naast de inschrijvingsstand. In Wallonië wordt er enkel afgestempeld naargelang de controlestempels op uw inschrijvingskaart, dus steeds stempelen op alle controleposten. De wandelboekjes kan je in onze club krijgen ofwel op onze eigen tochten ofwel bij iemand van het bestuur. Indien uw boekje vol is, bezorg je het aan het secretariaat. Deze maakt de nodige berekeningen en aantekeningen. U krijgt uw wandelboekje terug samen met 15€.

!! Enkel wandelingen ingericht door een officiële wandelclub zijn geldig !!

Horizontochten

Om onze eigen tochten te promoten dient u geen inschrijfgeld te betalen op de Horizon-tochten. U moet zich wel inschrijven om in orde te zijn voor de verzekering. Maak u wel bekend aan de inschrijvingstafel, want onze inschrijvingsverantwoordelijke kent niet alle leden bij naam en toenaam.

Wandelen zonder betalen

Voorkeurtochten zijn tochten waarvoor onze club gratis inschrijvingen geeft, soms wordt zelfs een consumptie betaald. Meestal gaat het om tochten georganiseerd door clubs die bij ons veelvuldig komen wandelen. Voor deze tochten vind je in het Horizon-clubblad  “Wandelnieuws”, speciaal daartoe voorziene kaarten. Vul de kaart in of plak er per deelnemend gezinslid een kleefetiket op. Begeef u met deze kaart naar de inschrijvingsstand waar u deze inruilt tegen een betalingsbewijs en eventuele aangegeven extra’s op de WZB.

Busreizen

Regelmatig organiseert Horizon bus uitstappen. Meestal wordt er geopteerd om per uitstap twee wandelclubs te bezoeken. Zo kunnen de mensen die het houden bij een beperkt aantal kilometers per dag, twee keer een kleinere afstand wandelen i.p.v. te moeten zitten wachten op diegene die een langere afstand wandelen. Inschrijven kan via inschrijvingen@horizondonk.be Tijdens een busreis kan je ook inschrijven voor de volgende uitstap via een lijst die in de bus wordt rondgedeeld. Tenzij anders vermeld vertrekt de bus om 8 uur stipt op het dorpsplein in Donk en wordt getracht om tussen 18 en 19 uur terug thuis te zijn. Een busreis kost €12  per persoon. De inschrijvingen worden betaald door WSV Horizon Donk vzw. Men moet niet meer in gescand worden.

Verrassingstocht

Regelmatige wandelaars en/of helpers worden rijkelijk beloond. De 60 meest actieve leden kunnen mee op de verrassingstocht, meestal georganiseerd in september. Dit is een bus uitstap waarop wandelen aan bod komt maar het hoofdaanbod blijft steeds een verrassing. De deelnemers betalen het gewone busgeld €12  de clubkas betaalt de rest. Hoe en wanneer je in aanmerking komt verneem je onder “Verrassingstocht” in het hoofdmenu.

Nieuwjaarsreceptie

Je wordt elk jaar uitgenodigd op een heuse nieuwjaarsreceptie. Je wordt dan verwend met drank en hapjes. En naast de traditionele toespraken van onze voorzitter, penningmeester en secretaris wordt er gezorgd voor een ontspannend muzikaal gedeelte. En dit allemaal voor een kleine bijdrage.

Meer info hierover in het clubblad van het eerste kwartaal.

Clubfeest

In het 2de weekend van oktober vieren we  het clubfeest. Aan spijs en drank is er geen gebrek, en dit clubgetrouw tegen zeer democratische prijzen. Er wordt ook gezorgd voor een muzikale omlijsting.

Verzekering

Wat dekt de verzekering?

RAADPLEEG DE POLIS OP DE WEBSITE VAN WANDELSPORT VLAANDEREN (rubriek …CLUB – EN LEDENINFO /ONZE VERZEKERING.

Wat te doen bij ongeval?

Vraag aan de organiserende club een formulier dat je laat invullen bij de arts die de eerste vaststellingen doet. CONTACTEER HET SECRETARIAAT VAN ONZE CLUB VOOR VERDERE INFORMATIE .0468 23 26 97.

Lid worden

Wilt U deel uit maken van de bijna 400 leden die onze club rijk is? 
Stuur een mail naar secretariaat@horizondonk.be en onze secretaris helpt u graag verder.